Gabinet Weterynaryjny "LEŚNA"

dr n. wet. Piotr Burliński
Lek. Wet. Anna Burlińska

Gabinet

Studia ukończyłem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w roku 2006. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę na uczelni jako wykładowca w Katedrze Fizjologii Klinicznej. Miałem tam okazję uczestniczyć w wielu przyszłościowych doświadczeniach naukowych, przede wszystkim z obszaru zaburzeń enterycznego układu nerwowego jak i oddziaływaniu mykotoksyn na organizmy zwierzęce. W 2012r. uzyskałem tytuł doktora nauk weterynaryjnych w zakresie fizjologii zwierząt i niedługo potem wróciłem w rodzinne okolice Bytowa i Kościerzyny.

Moim hobby jest historia i śpiew. W czasach licealnych byłem członkiem bractwa rycerskiego Bracia Herbu Gryf w Bytowie , w czasach studenckich byłem członkiem chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a podczas studiów doktoranckich członkiem chóru przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Obecnie śpiewam w chórze Collegium Musicum w Bytowie.

0 +
Zadowolonych pacjentów

Zakres usług

 • szczepienia ochronne
 • okresowe odrobaczenia
 • ochrona przed pasożytami zewnętrznymi
 • badania okresowe
 • badanie USG
 • badanie RTG
 • diagnostyka dermatologiczna
 • badanie bakteriologiczne
 • zeskrobiny skóry
 • badanie alergiczne (bad. krwi)
 • odczulanie
 • diagnoza ciąży i kontrola jej przebiegu
 • szeroki zakres zabiegów na jamie brzusznej
 • chirurgia onkologiczna
 • ortopedia
 • usuwanie kamienia nazębnego ultradźwiękami
 • leczenie chorób przyzębia
 • ekstrakcja zębów
 • morfologia
 • biochemia
 • hormony
 • badanie moczu
 • badanie kału
 • testy w kierunku chorób zakaźnych, genetycznych, oraz alergicznych

Paszporty międzynarodowe – wydajemy paszporty międzynarodowe, oraz przeprowadzamy badanie miana przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny potwierdzone certyfikatem honorowanym na całym świecie.

0 +
Wykonanych zabiegów

Dotacja unijna

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Nazwa operacji: Mobilna pracownia obrazowania i pielęgnacji zwierząt

Cel i efekt operacji:

Celem opercji jest poprawienie jakości a tym samym konkurencyjności usług lekarsko-weterynaryjnych oferowanych na obszarze LGD poprzez zakup sprzętu diagnostycznego i pielęgnacyjnego pozwalającego na zwększenie zatrudnienia oraz otwarcie nowej siedziby wnioskodawcy.
Wsparcie aktywności i rozwoju działalności rolniczej, gospodarczej a także turystycznej na terenie LGD poprzez rozwój działalności weterynaryjnej związany z zakupem wyposażenia do obrazowania rentgenowskiego oraz zakupem sprzętu do pielęgnacji i profilaktyki leczniczej zwierząt.
– poprawa jakości usług weterynaryjnych na terenach powiatów kościerskiego i bytowskiego poprzez zakup mobilnej aparatury do obrazowania rentgenowskiego zwierząt;
– poprawa możliwości pielęgnacji i profilaktyki zwierząt poprzez zakup sprzętu do pielęgnacji zwierząt oraz sprzętu do profilaktyki chorób płuc i skóry (inhalator oraz diaterma);

Zadanie realizowane w latach 2018-2022
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

KONTAKT

Gabinet Weterynaryjny „LEŚNA”
dr n. wet. Piotr Burliński
lek. wet. Anna Burlińska

ul. Wybickiego 
83-424 Lipusz

e-mail : weterynarzbytow@o2.pl

Wizyty po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.